Privacy beleid Lowland Brigade Pipe Band

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Lowland Brigade Pipe Band verwerkt.

Indien je lid wordt van de LBPB of om een andere reden persoonsgegevens aan de LBPB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke 

Als Lowland Brigade Pipe Band zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande email adres: info@lowlandbrigadepipeband.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt de Lowland Brigade Pipe Band en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum.

            b) adresgegevens eventueel postadres

            c) telefoonnummer,  e-mailadres,  bankrekeningnummer

 

2.2 De Lowland Brigade Pipe Band verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende  doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan,  

b) je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over optredens en activiteiten van de Lowland Brigade Pipe Band;

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, te kunnen uitvoeren. Ook wordt je bankrekeningnummer gebruikt om betalingen te kunnen verrichten.

d) Foto’s en videomateriaal wordt gebruikt voor representatie doeleinden van de Lowland Brigade Pipe Band 

 

2.3 Door de band manager worden gegevens verzameld In het kader van het organiseren van een optreden of andere activiteiten door de LBPB. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor  we de gegevens hebben verkregen. 

Minderjarigen:  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor  schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

3. Bewaartermijnen 

De LBPB verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de LBPB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering.

5.1 Via de secretaris van de LBPB kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris. 

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.