LBPB’s welcome to Scotland

In een tijd ver voor dat er E-mail bestond is eigenlijk het eerste contact gelegd met de Clan MacTavish. De naamgever van onze band tartan. Onze toenmalige Pipe Major, Rob Hoogenhoudt had een brief geschreven naar de Chief van de Clan, Dugald MacTavish of Dunardry. Een brief waarvan de inhoud voor de meesten, zoniet allen van ons verloren is gegaan.

Ongetwijfeld zal er een verzoek om toestemming tot het dragen van de tartan “Ancient MacTavish” in hebben gestaan. Evenals de inhoud van de brief is ook het antwoord verloren gegaan. De Clan Chief heeft nog geantwoord maar, wat daar ook de reden van moge zijn, hierop kwam geen respons. En daarmee was de zaak afgedaan. Verdere briefwisseling bleef uit en een officiele toestemming is er nooit gekomen. En dat is jammer. Want een officiele toestemming geeft net even dat kleine beetje extra trots wat je voelt als je de “Ancïent MacTavish” draagt. Het is dat stukje erkenning wat je krijgt van een Clan met een 900 jarige traditie.

 

Toen ik zelf voorzitter van deze band werd, schoot mij dat verhaal weer te binnen van de briefwisseling met de Clan Chief. Nu, ruimschoots in het e-mail tijdperk, was het natuurlijk een koud kunstje om in contact te komen met deze man. Hij was zeer enthousiast om weer wat van onze band te vernemen. Hij wist dat er jaren geleden een briefwisseling was en betreurde het dat daar verder niks van gekomen is. Nadat we verschillende mailtjes over en weer hadden gestuurd, werd onze band uitgenodigd door de Chief om de oficiele toestemming in Schotland in ontvangst te nemen. Onnodig te zeggen dat we deze uitnodiging natuurlijk met graagte aanvaard hebben.

 

En nu zijn we zover met de voorbereidingen dat we donderdag 21 Juli 2005 vanuit IJmuiden afvaren naar NewCastle, om van daar uit verder te rijden met een touringcar naar Oban. Zaterdag zijn we de “guest of honour” samen met de Clan MacTavish leden tijdens de Taynuilt Highland Games. Waarschijnlijk worden wij als Pipe band ingedeeld bij The Oban pipe Band, om tijdens de intocht van de games mee te lopen door de Mainstreet van Taynuilt. Wat die dag verder brengt? Ik weet het niet, maar één ding is nu al wel duidelijk. Dit wordt een historisch gebeuren voor onze hele band waar nog lang over nagepraat gaat worden. Zondag aansluitend is eigenlijk de dag waar het allemaal om draait. De uitreiking van de officiele toestemming tot het dragen van de “Ancïent MacTavish Tartan” door de Lowland brigade Pipe Band. Tijdens een plechtige herdenking van de Clanleden van de Clan MacTavish, zal er een officieel document aan ons worden uitgereikt waarin de toestemming vermeld wordt. Na meer dan 25 jaar wordt het eindelijk officieel.

 

Clan MacTavish 1105/2005

Lowland Brigade pipe Band 1978/2005

Still going strong

 

Henk Dillema

Voorzitter Lowland Brigade Pipe Band